MENADŽMENT U KULTURI II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jašarović Edin2x1
5B