Ples VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 3+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Primjenjivati stečena znanja i vještine u različitim koreografskim numerama. - Primjenjivati stečena znanja i vještine u dramskom teatru, na filmu i televiziji. - Sarađivati sa koreografom, razumjeti i slijediti uputstva da realizuje zadatak. - Uz stručno vodjenje, pronalaziti kreativna rješenja, objedinjujući plesna i glumačka sredstva. - Argumentovano komentarisati realizovane zadatke (vlastite i tudje).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija