Filmska režija I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: O
Fond: 6+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska režija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: razumiju osnovne karakteristike, elemente i terminološki okvir filmske režije, na primjeru kratkog igranog filma do 7 minuta; ustanove osnove faze u procesu filmske režije, ustanove opšte specifičnosti strukture kratkog igranog filma do 7 minuta, objasne osnovnu ulogu i značaj filmskog reditelja na primjeru kratkog igranog, koriste osnovnu stručnu terminologiju filmske režije, prepoznaju osnovnu strukturu i zakonomjernosti cjelovečernjeg igranog filma, sa aspekta teorijske analize.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija