Filmski i TV scenario I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmatastudenti će biti osposobljeni da: razumiju terminološke postavke i osnovne karakteristike filmskog scenarija; definišu osnovne elemente filmske dramaturgije; razlikuju različite forme filmske dramaturgije; ustanove i izdvoje karakteristike filmskog scenarija u analizi filmskog dela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija