Istorija filma II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita is predmeta Istorija filma II, student I studentkinja biće u mogućnosti da: steknu uvid u razvoj filma kao umjetnosti od tridesetig godina XX vijeka do najznačajnih filmskih stvaralaca s kraja XX vijeka, strujanjima i stremljenjima u domaćoj kinematografiji; dublje sagledava i razumije fenomen filma, estetičkih ideja, pravaca i koncepcija. zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti; definiše ulogu i značaj filma u eri globalne komunikacije i pojave novih medija; koristi osnovnu stručnu terminologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija