Filmski i TV scenario III


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmski i TV scenario III, studentkinje i studenti će biti osposobljeni da: osmisle i samostalno napišu scenario za kratki film sa dijalogom, za programom predviđeni projekat; ovladaju formom filmskog dijaloga; razlikuju osnovne dramaturške karakteristike filmskih žanrova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija