Dokumentarni film III


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz Dokumentarnog filma III, studentikinje i studenti će biti osposobljeni da: nastave upoznavanje sa istorijatom razvoja dokumentarnog filma autora, pravaca, tendencija; analiziraju dokumentarne filmova; pripremaju ozbiljniji projekat, sa širom razradom (sinopsis/scenario, tritment, rediteljska eksplikacija...); takav projekat dovedu do realizacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Vladimir2x1
2P