Pozorišna režija VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Snimanje zvuka, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: razumiju aspekte snimanja i obrade zvuka na filmu, razumiju istorijski razvoj i značaj svakog od aspekata u snimanju i obradi zvuka na filmu, koriste stručnu terminologiju, samostalno ovladaju elementarnim software-skim alatima za post-produkciju zvuka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija