Filmska i TV montaža III


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska i TV montaža III, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: razumiju osnovne karakteristike, elemente i terminološki okvir filmske i TV montaže; ustanove osnove faze u procesu filmske i TV montaže; ustanove opšte specifičnosti u odnosu na razlike između filmske i televizijske montaže; objasne ulogu, process rada i značaj filmskog, odnosno televizijskog montažera; razumiju osnovne principe montaže na filmu i televiziji shodno različitim žanrovima i stilovima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija