Rad sa glumcem I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Rad sa glumcem I, studentkinja i student biće osposobljeni da: poznaju teorijske osnove glume; razumiju glumu kao prepoznavanje i realizaciju radnje Iz okvira zadatog ili samostalno smišljenog materijala; uspješno prepoznaju i imenuju radnju iz okvira zadatog ili samostalno smišljenog materijala; znaju da urade analizu lika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ilić Branko2x1
2P