Svjetska drama i pozorište I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Svjetska drama i pozorište I Nakon položenog ispita iz predmeta Svjetska drama i pozorište I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - razumiju osnovne uvodne pojmove drame i pozorišta, - ustanove specifičnu razliku u odnosima dramskih umjetnosti, - objasne bazične pojmove antičkih poetika (Platon, Aristotel), - objasne bazične pojmove semantike antičke dramaturgije (hibris, hamartija), - interpretiraju tekstove antičke dramaturgije (Eshil, Sofokle, Europid), - koriste osnovnu stručnu terminologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija