Dramaturgija II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Dramaturgija II Nakon položenog ispita iz predmeta Dramaturgija I studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - Razumiju i analiziraju postavke dramske forme – jednočinke, - postave faze jednočinke, od početne ideje, razvijanja originalne priče koja je uslovnjena dramskim jedinstvima, do jasnog postavljanja dramskog sukoba i finalizacije cjelovitog kratkog komada - Samostalno napišu kratku originalnu dramsku formu, jednočinku,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija