Produkcija I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Produkcija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju osnovne modele pozorišne produkcije i terminološki okvir, • ustanove osnovne faze u procesu produkcije i specifičnosti pozorišne, filmske i produkcije u elektronskim medijima, • identifikuju produkcione i programske aspekte savremenog pozorišta, • analiziraju repertoarske politike i razumiju pitanja pozorišnih politika, • razumiju osnovne planiranja u procesu umjetničke produkcije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija