Filmski i TV scenario III


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta FILMSKI I TV SCENARIO 3 studenti će biti osposobljeni da: • osmisle i samostalno napišu tritment za biografski TV film • ovladaju u potpunosti formom filmskog dijaloga • razlikuju osnovne dramaturške karakteristike filmskih žanrova • analiziraju narativne postupke u scenarističkom pismu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija