Dramaturgija IV


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dramaturgija IV, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - razumiju i analiziraju literarna određenja mita, bajke i legende, - pišu cjelovečernji pozorišni komad na osnovu mita, bajke i legende, - pišu pozorišne komade za djecu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija