Dramaturgija V


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dramaturgija V, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: - razumiju značenjski i idejni plan u dramskom tekstu - pišu detaljne eksplikacije cjelovečernjeg originalnog pozorišnog komada - pišu sinopsis sa razradom, - ovladaju umijećem impostacije cjelovečernjeg originalnog pozorišnog komada.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija