Crnogorska drama i pozorište I


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Crnogorska drama i pozorište I studenti su osposobljeni da: • prepoznaju tragove scenskih aktivnosti iz antičkog doba na području današnje Crne Gore; • shvate procese pozorišnog života u srednjovjekovnim državama (Zeta...), kao i pozorišne elemente u usmenom narodnom stvaralaštvu Crne Gore – “Narodno glumovanje”; • ukratko definišu pojavne oblike dorenesansnih scenskih pojava i dramskih oblika, kao i scenskih oblika humanizma i renesanse – Boka Kotorska i crnogorsko primorje; • uoče i predstave pojavne oblike baroknog teatra i barokne dramske književnosti Boke Kotorske i predstavnike – Krsto Ivanović, Ivan Antun Nenadić; • mogu da predstave pozorišni život Crne Gore XIX vijeka i dramska djela romantičara XIX vijeka tematski vezana za Crnu Goru; • mogu da predstave rad i dramsko djelo Petra II Petrović Njegoša, Nikole I Petrovića i dr.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija