Psihoanaliza i književnost II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta PSIHOANALIZA I KNJIŽEVNOST II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju razlike između psihoanalitičke interpretacije (Frojd) i dubinsko psihološke interpretacije (Jung) • razlikuju arhetipske simbole u psihoanalitičkim interpretacijama umjetničkog teksta • primjenjuju načela arhetipskog pristupa u interpretaciji mita i njegove povezanosti sa narativnim tekstom • kritički promišljaju razliku između imanentnog/autonomnog i hereronomnog pristupa tekstu (u odnosu na varijante psihoanalitičkog čitanja) • primjenjuju postignuta znanja na psihoanalitičko tumačenje umjetničkih tekstova uopšte

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija