Autorske poetike II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Autorske poetike II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Objasne značenje postmoderne teze o „smrti autora“ i pokažu njeno praktično utemeljenje • Metakritički analiziraju literaturu posvećenu izabranom autoru • Ukažu na mogućnosti psihoanalitičkog čitanja autorovog teksta i njegovog povezivanjem sa psihologijom autora • Razumiju značenje interteksualnog čitanja autorskog teksta • Objasne bazične semantičke pojmove autorskog teksta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija