Istorija umjetnosti I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Istorija umjetnosti I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Predstavi razvoj likovne umjetnosti na evropskom prostoru od njenih početaka do epohe renesanse, ukazujući na glavne tokove, najznačajnije stvaraoce i reprezentativna djela skulpture, arhitekture, slikarstva i primijenjene umjetnosti; • Razlikuje djela likovne umjetnosti nastala u pojedinim vremenskim razdobljima i različitim stilovima; • Analizira reprezentativna djela umjetnosti praistorije, drevnih civilizacija Mesopotamije, Egipta i Egeja, antičke grčke i rimske umjetnosti; • Analizira najznačajnija djela srednjovjekovne likovne umjetnosti - ranohrišćanske, vizantijske, romaničke i gotičke; • Promišlja o razvoju umjetničke kulture, najznačajnijim djelima i protagonistima, od praistorije do renesanse, i formira i prezentuje zaključke u pisanoj/usmenoj formi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija