TV produkcija III


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Televizijska produkcija III - produkcija kratkih formi studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Definišu podjelu procesa rada na pripremu, produkciju i postrprodukciju • Ovladaju etapama i terminologijom odgovarajućom za svaki aspekt rada, odnosno definišu osnovne produkcije na televiziji • Naprave podjelu TV ekipe na sektore i ulogu svakog člana sektora u procesu proizvodnje • Nabroje karakterističke programske cjeline na televiziji; • Objasne osnovne elemente, faktore i strategije programiranja televizije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija