Filmska produkcija V


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska produkcija V– Finansiranje filmskih projekata u Evropi, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Ustanove oblike finansiranja filmskih projekata; • Razumiju i definišu savremene pravno-normativne i finansijske oblike i metode u evropskoj kinematografiji i filmskim politikama; • Definišu terminološki okvir za istraživanje evropske kinematografije i filmske politike; • Razumiju relevantnost filmskih festivala, mreža i marketa u posredovanju između filmskih stvaralaca i donosioca odluka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čekić Sehad2x1
5B+3S+1P


Mišeljić Jelena
2x1
5B+3S+1P