Kamera - vizuelni efekti I


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Evropski produkcioni modeli I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: definišu terminološki okvir za istraživanje evropske kinematografije i filmske politike; razumiju i definišu savremene pravno-normativne i finansijske oblike i metode u evropskoj kinematografiji; razumiju osnovne produkcione modele u evropskoj kinematografiji u istorijskoj i savremenoj perspektivi; razumiju ulogu javnih autoriteta u regulisanju i stimulisanju evropskih nacionalnih kinematografija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija