Dokumentarni film+Estetika savremenog dokumentarnog izraza-izborna oblast


Semestar: 7
ECTS: 12
Status: O
Fond: 8+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dokumentarni film-estetika savremenog dokumentarnog izraza, student i studentkinja biće osposobleni da: da duboko analiziraju kreativne postupke, poetike, estetike i angažmane različitih autora; prave komparativne analize različitih metoda, pojava, postupaka, tendencija u savremenom dokumentarizmu, razvijaju sopstveni stil, poetiku, estetiku, filozofiju u dokumentarnom polju, budu u stanju da napravi dokumentarni film ozbiljnije autorske strukture.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija