Estetika audio vizuelnih medija I


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumije i objasni ulogu i značaj audiovizuelnih medija u savremenom društvu, odnos audiovizuelnih medija i masovne kulture. Ovlada osnovnim pojmovnim i terminološkim odrednica iz naznačene oblasti. Ukaže na odnos i uticaj savremenih kritičkih teorija na audiovizuelne medije. Koristi stručnu terminologiju. Sagleda specifičnosti savremenih modela komunikacije. Objasni osnovne elemente komunikacionih procesa. Prepozna nove forme kreativnog izražavanja u audiovizuelnim medijima. Identifikuje i definišu savremene modele audiovizuelne komunikacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Koprivica Zoran2x1
3B+1S