Dramaturgija (specijalisticki rad)


Semestar: 8
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dramaturgija II –specijalistički rad studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju i analiziraju dramske oglede i kritike, • pišu dramske oglede i kritike na osnovu praktičnih radova koje je radio tokom specijalističkih studija, • napišu pozorišni komad dramske, alternativne, postdramske forme, kao i komad koji pripada nekom od pozorišnih žanrova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Koprivica Stevan4x1
3B+1S


Aleksandar Radunović
4x1
3B+1S