Kreativne industrije I


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Kreativne industrije I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju definiciju kreativnih industrija. • Identifikuju oblasti kreativnih industrija. • Identifikuju osnovne aspekte u pristupu izučavanju kreativnih industrija ( socijalni, ekonomski, kulturološki • Analiziraju i razumiju metodologije mapiranja kreativnih industrija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jašarović Edin2x1
3B+1S