Komunikologija I


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Komunikologija I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • ukratko opisu osnovne pojmove, vidove i prakticna djelovanja tokom procesa komunikacije; • ustanove opste specificnosti u odnosu na razlike izmedju interpersonalne i masovne komunikacije; • ustanove osnovne faze u procesu masovne komunikacije ; • razumiju i razgranice osnove komunikacionih tokova i kanala u masovnim medijima; • objasne znacaj raznih vidova komunikacije za profesiju producenta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuković Vuk2x1
3B+1S