Kreativne industrije II


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Kreativne industrije II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju koncept kreativnih gradova i kreativne ekonomije. • Identifikuju metodologiju za mapiranje kreativnih klastera. • Analiziraju i razumiju međunarodni i nacionalni kontekt kreativnih industrija • Analiziraju i kreativno promišljaju projekat studiju slučaja kreativnih industrija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jašarović Edin2x1
3B+1S