Harmonija sa harmonskom analizom I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći: Razvijena znanja i veštine u samostalnom, teorijski utemeljenom, nadasve kreativnom pristupu muzičkoj literaturi, kako sa praktično-analitičke,tako i sa stvaralačke pozicije; Sposobnost da se u muzičkom delu razraši svaka složenija situacija u okviru određenog harmonskog stila; praktično ovladavanje svim, za dati stil, karakterističnim harmonskim pojavama; razvijema sposobnost prektičnog i veštog rekonstruisanja harmonskog jezika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija