Klavirski praktikum I


Semestar: 1
ECTS: 1
Status: O
Fond: 1+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije osnovnu muzičku terminologiju koja se koristi u pijanističkoj literaturi. 2. Prepoznaje različite vrste artikulacija kao i primjenu ligatura. 3. Prepoznaje epohu (razdoblje) u kojoj je djelo nastalo. 4. Uočava razliku između različitih muzičkih formi(polifonija, sonatni oblik,kraći komadi,etide)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija