Muzički oblici II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog semestra, od studenta se očekuje sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i analize oblika pjesme odn. ronda, kao i sposobnost diferenciranja njihovih vrsta. Takođe, student će obogatiti svoje poznavanje onog dijela muzičke literature koji se bazira na ovim oblicima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija