Metodika opšetg muzičkog obrazovanja sa pedagoškom praksom I


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Martinović-Bogojević Jelena2x2S
2P
1x2S
2P