Klavirski praktikum IV


Semestar: 4
ECTS: 1
Status: O
Fond: 1+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Demonstrira svoje analitičko i kritičko mišljenje. 2. Primjenjuje stečena znanja iz predmeta Muzički oblici i Harmonija prilikom učenja napamet određenog djela. 3. Lako uočava teme u polifonim baroknim djelima(fugama npr.),kao i zadržane tonove. Koristi različite vrste artikulacije prilikom uvježbavanja odabranih kompozicija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija