Muzički oblici V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog semestra, od studenta se očekuje sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i analize sonatnog oblika odn. sonatnog principa u (klavirskoj) muzici XVIII i ranog XIX vijeka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perunović Aleksandar2x1
11B+4P


Perunović-Ražnatović Ana
1x2
11B+4P