Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Aleksandra2x1
4B+1P