Kamerna muzika VI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Cerović Danijel2x1
1B
1x1
1B

Marinković-Lekić Žana2x1
1B
1x1
1B