Metodika nastave harmonike sa pedagoškom praksom II


Semestar: 6
ECTS: 1.5
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janković Predrag1x1
1B
1x1
1B