Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura II


Semestar: 8
ECTS: 13
Status: I
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija