Metodika nastave gudačkih instrumenata sa pedagoškom praksom I


Semestar: 7
ECTS: 1.5
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Vujadin1x1
3B
1x1
3B