Savremeni crnogorski jezik (sintaksa proste i složene rečenice)


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove iz oblasti sintakse proste i složene rečenice; 2. Prepoznaje strukturu proste i složene rečenice, tipologiju, parcelaciju, nominalizaciju, rečenične konstituente, koordinaciju, subordinaciju, komplementaciju; 3. Usvaja sintaksičku normu i primjenjuje je; 4. Analizira tekstove svih funkcionalnih stilova s obzirom na sintaksički nivo proste i složene rečenice; 5. Povezuje sintaksu proste i složene rečenice sa drugim jezičkim disciplinama – morfologijom, semantikom; 6. Primjenjuje stečena znanja iz područja sintakse proste i složene rečenice u sintaksičkoj analizi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tepavčević Miodarka2x1
16B+2S+2P


Jovović Nataša
3x1
16B+2S+2P