Specijalni kurs iz književnosti (Crnjanski, Andrić)


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni polivalentnost književnih opusa Iva Andrića i Miloša Crnjanskog; 2. Analizira kanonske književne tekstove u kontekstu savremenih teorija identiteta; 3. Uporedi tradicionalnu i savremenu recepciju Andrićevog i Crnjanskovog književnog opusa u kontekstu južnoslovenske književne scene; 4. Pripremi temu za istraživanje i interpretira je uz primjenu usvojenih analitičkih modela i pristupa tekstu; 5. Analizira i kritički vrijednuje ponuđene tekstove u kontekstu južnoslovenske književnosti 20. vijeka; 6. Vrijednuje društveno-kulturološki status romanesknog opusa autora u različitim recepcijskim kontekstima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević-Janković Vesna2x1
16B+4S+2P


Sekulović Maja
1x1
16B+4S+2P