Lingvistička stilistika II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit u mogućnosti je da: 1. Razgraniči odnos standardnog jezika i jezika književnog djela; 2. Objasni lingvostilistički pristup književnom djelu; 3. Ukaže na odnos stilistika – poetika; 4. Predstavi probleme stilistike; 5. Govori o interferenciji lingvističkog i stilističkog pravca.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Zorica2x1
17B+1S+3P


Jovović Nataša
1x1
7B+10S+2P