Savremeni srpski jezik (sintaksa padeža)


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše osnovne karakteristike padežnog sistema srpskog jezika; -izloži osnovne sintaksičko-semantičke karakteristike svakog padeža pojedinačno; -analizira značenja predloga kao konkretizatora padežnog značenja; -tumači padežnu polisemiju i sinonimiju; -koristi samostalno sintaksičku literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nenezić Sonja2x1
9B+2S+1P


Burić Milena
3x1
9B+2S+1P