Savremeni srpski jezik (sintaksa složene rečenice)


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove iz područja sintakse složene rečenice; 2. Prepoznaje strukturu složene rečenice, koordinaciju, subordinaciju, komplementaciju i tipologiju složene rečenice; 3. Analizira složenost parataksičkih i hipotaksičkih vrsta rečenica; 4. Upotrebljava gramatičku aparaturu na sintaksičkom nivou i primjenjuje je u sintaksičkim analizama složene rečenice; 5. Primjenjuje stečena znanja iz područja sintakse složene rečenice u sintaksičkoj analiz

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tepavčević Miodarka2x1
8B+1S+2P
3x1
8B+1S+2P