Specijalni kurs iz književnosti (Pekić)


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Prikaže sistem i autopoetičku samosvijetst u Pekićevom književnom opusu. 2. Identifikuje odnos moderne i postmoderne proze. 3. Definiše tipološke razlike pripovjedaka i romana. 4. Objasni i formuliše odnos prototeksta i osnovnog teksta. 5. Identifikuje funkciju mita, tradicije, istorije, književnog nasleđa u Pekićevom književnom djelu. 6. Prepozna važnost intertekstualnog proučavanja Pekićevog djela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomić Lidija2x1
9B+12S


Femić Radoje
1x1
9B+2S