Specijalni kurs iz književnosti (Lalić)


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Označi i prikaže razvojne faze i karakteristike Lalićevog književnog opusa. 2. Objasni odnos Lalićevih tema i motiva u istorijskom i poetičkom okviru. 3. Analizira lirsku, epsku i dramsku strukturu pripovjedaka i romana. 4. Razlikuje i uporedi svojstva umjetničkog postupka. 5. Primijeni teorijska znanja u interpretaciji poetskih i pripovijednih formi Lalićevog stvaralaštva.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomić Lidija2x1
9B+2S


Femić Radoje
1x1
9B+2S+2P