Lingvistička stilistika II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit u mogućnosti je da: 1.Razgraniči odnos standardnog jezika i jezika književnog djela; 2.Objasni lingvostilistički pristup književnom djelu; 3.Ukaže na odnos stilistika - poetika; 4.Predstavi probleme stilistike; 5.Govori o interferenciji lingvističkog i stilističkog pravca.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Zorica2x1
9B+2S


Burić Milena
1x1
9B+1S+1P