Savremeni srpski jezik (sintaksa glagolskih oblika)


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše osnovne karakteristike glagolskog sistema srpskog jezika; -izloži osnovne sintaksičko-semantičke karakteristike svakog glagolskog oblika pojedinačno; -tumači sinonimiju glagolskih oblika; -upoređuje različite teorije u proučavanju glagolskih oblika; -koristi samostalno sintaksičku literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nenezić Sonja2x1
5B+5S+3P


Burić Milena
3x1
8B+2S+1P