Drugi strani jezik V (francuski)


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu i uočava specifične informacije jednostavnijih autentičnih tekstova na standardnom jeziku kao što su uputstva, obavještenja, oglasi, priče, neformalni razgovor, intervju, kviz i prepoznaje stavove, emocije i okolnosti komunikacije. 2. Uspješno ostvari komunikaciju pravilnim korišćenjem odgovarajućih jezičkih sredstava, započne i održava razgovor, mijenja temu, naglašava važne elemente. 3. Razumije ključne ideje autentičnog teksta i u složenijem tekstu brzo uočava najvažnije informacije. 4. Koristi odgovarajući jezički izraz u pisanju različitih vrsta tekstova (pismo, rezime, članak, izvještaj, priča, sastav u kome iznosi argumente za i protiv nekog gledišta). 5. Pravilno strukturira tekst/izlaganje jasno povezujući ideje odgovarajućim jezičkim sredstvima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukić Marjana2x1
4B+1S+1P


Mišnić Olivera
2x1
4B+1S+1P